محصولات سی پکس

مهم ترین محصولات

محصولات PVCU انواع محصولات Cepex از جنس PVCU
محصولات PVCC انواع محصولات Cepex از جنس PVCC
محصولات PVDF انواع محصولات Cepex از جنس PVDF
محصولات PPH انواع محصولات Cepex از جنس PPH
محصولات ABS انواع محصولات Cepex از جنس ABS
محصولات پلی ران

مهم ترین محصولات

محصولات آب رسانی این محصولات عموما جهت .... مورد استفاده قرار می گیرد.
محصولات فاضلابی این محصولات عموما جهت .... مورد استفاده قرار می گیرد.
محصولات PushFit این محصولات عموما جهت .... مورد استفاده قرار می گیرد.
PushFit بی صدا این محصولات عموما جهت .... مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات تماس بیشتر

راه های تماس با شرکت

 • شماره تلفن
  • 98-21-33990406+
  • 98-21-33990407+
  • 98-21-33991672+
  • 98-21-33991787+
 • شماره نمابر
  • 98-21-33990406+
 • همراه مدیریت
  • 98-9121151804+
  • 98-9126010078+
 • پست الکترونیک
 • نشانی سایت ها
پلی خزر ارائه دهنده محصولات کمپانی جورج فیشر در ایران
جهت مشاهده کلیپهای جورج فیشر کلیک نمایید.
پلی خزر ارائه دهنده محصولات کمپانی فلوایدرا در ایران
جهت مشاهده کلیپ فلوایدرا کلیک نمایید.

سایر فیلدهای کاری